Topic: ریشه دندان

ریشه دندان
تعداد ریشه های دندان عقل
ریشه دندان: بخشی از دندان است که در استخوان فک قرار دارد. انواع خاص دندان‌ها دارای ۱، ۲، یا ۳ ریشه هستند. ریشه‌های دندان می‌توانند از یکدیگر جدا بوده یا به هم جوش خورده باشند.
تاج دندان: بخشی از یک دندان است که بالای خط لثه قرار گرفته و هنگام مشاهده داخل دهان دیده می‌شود. علاوه بر این تاج بخشی از دندان است که با مینا پوشیده شده است.


تصویربرداری اشعۀ ایکس
تشخیص پوسیدگی دندان با پردازش تصویر
تصویربرداری اشعۀ ایکس (X-ray) تستی سریع و بدون درد برای ایجاد تصویر از ساختارهای درون بدن، به‌ویژه استخوان‌هاست. پروژه متلب مکانیک:پرتو اشعه ایکس ضمن عبور از بدن، بسته به تراکم بافتی، در مقادیر متفاوت جذب می‌شود. بافت‌های و اجسام

متراکم، مانند استخوان‌ها و فلزات، نمودی سفیدرنگ دارند و هوا موجود در ریه‌ها به رنگ سیاه دیده می‌شود. بافت چربی و عضله نیز به‌عنوان سایه‌ای خاکستری رویت می‌گردند. در برخی از انواع تصویربرداری‌های اشعۀ ایکس، با تزریق مادۀ کنتراست – مانند ید یا

باریم – به بدن، جزئیات بیشتری در تصویر ثبت می‌شود. کاربردها از تکنولوژی تصویربرداری اشعۀ ایکس در بررسی بسیاری از قسمت‌های بدن استفاده می‌شود. استخوان‌ها و دندان‌ها پوسیدگی دندان. اشعۀ ایکس در بررسی حفرات دندان‌ها کاربرد دارد. ادامه در
گردن دندان: بخشی از دندان است که ریشه و تاج دندان ها به هم می‌رسند. این بخش در ناحیه خط لثه قرار دارد.

باز کردن کانال با روش Step-back

هر چند روش Crown-Down برای شکل دهی کانالهای ریشه (بخصوص با فایلهای روتاری) بسیار عالی است اما بعنوان یک مرحله از باز کردن مسیر کمی خطرناک است. چنانچه فایل شماره 15 در مراحل اولیه کار تنها دو میلی متر عمیق تر کار شود ممکن است

انسداد در یک چشم بر هم زدن بوجود آید.
علت بسته بودن کانال دندان
Craig Baumgartner، رئیس دپارتمان اندودانتیک در OHSU (جایی که روش Crown Down ابداع گردید) مشاهده کرد دانشجویانی که در باز کردن مسیر کانال از روش Crown Down استفاده می کنند، مکرراً انسداد آپیکالی در کانال ایجاد می نمایند. پس

متوجه شد زمانیکه این دانشجویان مرحله ابتدایی باز کردن کانال را با تکنیک Step-Back همراه می کنند این مشکل برطرف می شود.

اشتباه معمول دیگر در مراحل شکی دهی کانال، استفاده بیش از حد، از یک شماره فایل است.سرعت یک فایل شماره 8 برای شکل دادن قسمت کرونال حتی به اندازه نصف سرعت فایلهای 10 و 15 و 20 که به صورت Step-Back به کار برده شوند،  نمی باشد.

پس از شکل دهی قسمت کرونال همان فایل شماره 8 که هنگام پیشروی به سمت آپیکال به نظر ضخیم می آمد، بصورت غیر فعال طول کارکرد را طی می کند چرا که شیارهای انتهای Shank آن دیگر با عاج درگیر نیست. استفاده از فایلهای بزرگتر بهتر از انجام

حرکت Push-Pull با فایل شماره 8 تا ابد می باشد.
نحوه تشخیص چند کاناله بودن دندان
فایلهای 8 و 10 را بطور جداگانه با کاربرد آپکس لوکیتور به سمت انتهای کانال بکار می بریم و سپس Stop را در نقطه رفرنس (مرجع) تنظیم می کنیم. این فایلها را حداقل یک میلی متر بیشتر داخل کانال می بریم تا از  Patency  در ناحیه آپیکال اطمینان

حاصل کنیم.

زمانیکه یک فایل 15 یا بزرگتر همانطور که بیان گردید تا انتهای کانال را طی کند یک رادیوگرافی تایید کننده طول کارکرد گرفته می شود. کانالهای با قطر بزرگتر در انتهای کانال ممکن است هنگام کاربرد فایلهای نسبتا کوچک، طولهای کارکرد بی ثبات و متغیری را با

آپکس لوکیتور نشان دهند. با استفاده از فایلهای بزرگتر به سادگی به طولهای دقیق تر و ثابت تری می رسیم.

اگر بعد از باز کردن مسیرکانال و اندازه گیری طول کارکرد ، احساس برخورد با یک بند پلاستیکی را داشتیم، بافت زنده در کانال داریم که بایستی آن را خارج کنیم. در بیشتر کانالهای باریک وقتی فایل 15 بطول کارکرد وارد کانال شود بطور موثری بافت زنده پالپ را

از کانال خارج می کند، اما در کانالهای بزرگ اغلب لازم است که با یک بروچ شماره 25 که نوک آن خم شده است پالپ باقیمانده را خارج کنیم. این امر ضروری است که قبل از شکل دهی کانال با ابزارهای روتاری بطریق Crown Down تمام بافت پالپ خارج شده

باشد چرا که هر بافت باقیمانده ای احتمالا با فایل های بعدی به سمت تنگه آپیکالی فشرده می شود.
انواع رادیوگرافی دندان
بعد از اینکه تعیین طول و باز کردن اولیه کانال کامل شد از سرنگ آب و هوا برای خارج کردن Lubricant از داخل حفره دسترسی استفاده می کنیم، قبل از اینکه شستشو با هیپوکلریت سدیم وانجام مراحل شکل دهی کانال را شروع کنیم.

Re: ریشه دندان

"ONE BERNAM CONDOminium in Central Business District Singapore of Tanjong Pagar. With 325 units in this condominium developed proudly by Hao Yuan Investments HY Realty Pte Ltd and Managed by MCC Land Singapore. ONE BERNAM CONDO Singapore is Located in District 2 of Tanjong Pagar with close access to 100AM and CBD in Singapore. The address of ONE BERNAM CONDOminium is Bernam Street and was by the government land sale GLS with Hao Yuan Invesment submitting a bid of $441 million. This is a prestigious development for the ultra luxury residents seeking a iconic development by Hao Yuan Invesmente and MCC Land Singapore. Developer hotline is +65 6673 0037

One Bernam is located at Bernam Street adjacent to the famous 100 AM shopping mall and the Tanjong Pagar MRT line in Singapore’s Central Business District. One Bernam distinct location is in the prime city area nestled within the private residential properties area of Tanjong Pagar and nearby Keppel Road. There are two new upcoming MRT in Outram & Cantonment serving residents of One Bernam. For residents that drive, they will also be pleased to know that all the major expressways are located a minute away.
You will find world class restaurants, shopping and nightlife located in One Bernam location map.

The new condominium One Bernam, 柏南华庭 has a maximum gross floor area (GFA) of around 301,403 sq ft and can be built up to 325 residential units featuring first floor commercial units available for sale.
The biid price of the government land sales site was $440.9 million, the breakeven price for One Bernam is estimated to be approximately $2,100 psf and a selling price of about $2,430 psf taking into consideration a 15% profit margin.
One Bernam site enjoys an excellent location given its closeness to Tanjong Pagar MRT station."

Re: ریشه دندان

I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work.    토토사이트

Re: ریشه دندان

I can’t imagine focusing long enough to research; much less write this kind of article.  You’ve outdone yourself with this material.  This is great content.    https://gamebnat.net/mtsite07/

Re: ریشه دندان

You have done a great job on this article.  It’s very readable and highly intelligent.  You have even managed to make it understandable and easy to read.  You have some real writing talent. Thank you.    먹튀검증

Re: ریشه دندان

Nothing compares to Weber using Genesis sort of grills. That is certainly the type gas grills which have been that will always make sure that they deliver a high performance part of down interval    sexdoll    /    sex dolls europe    /    click here    /    visit website    /    website    /

Re: ریشه دندان

I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here.    Pharmaceutical Sales certification

Re: ریشه دندان

https://forcrack.com/apowermirror-crack/
https://keyslog.com/kaspersky-antivirus-crack/
https://crackred.com/avast-cleanup-premium-crack/

Re: ریشه دندان

Most of the time I don’t make comments on websites, but I'd like to say that this article really forced me to do so. Really nice post!    꽁머니

Re: ریشه دندان

Thanks for the blog filled with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for. Now my task has become as easy as ABC.    먹튀검증사이트

Re: ریشه دندان

Remarkable article, it is particularly useful! I quietly began in this, and I'm becoming more acquainted with it better! Delights, keep doing more and extra impressive!    best pre workout for women

Re: ریشه دندان

For a long time me & my friend were searching for informative blogs, but now I am on the right place guys, you have made a room in my heart!    clavon condo showflat

Re: ریشه دندان

We have sell some products of different custom boxes.it is very useful and very low price please visits this site thanks and please share this post with your friends.    accident attorneys

Re: ریشه دندان

Superior post, keep up with this exceptional work. It's nice to know that this topic is being also covered on this web site so cheers for taking the time to discuss this! Thanks again and again!    playamo

Re: ریشه دندان

Thank you so much for the post you do. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job.     https://foreignpolicyi.org/essay-writing-service/

Re: ریشه دندان

You make so many great points here that I read your article a couple of times.  Your views are in accordance with my own for the most part.  This is great content for your readers.    click here

Re: ریشه دندان

You there, this is really good post here. Thanks for taking the time to post such valuable information. Quality content is what always gets the visitors coming.    먹튀검증

Re: ریشه دندان

Excellent website! I adore how it is easy on my eyes it is. I am questioning how I might be notified whenever a new post has been made. Looking for more new updates. Have a great day!    Gái gọi Checkerviet

Re: ریشه دندان

I admire this article for the well-researched content and excellent wording.  I got so involved in this material that I couldn’t stop reading.  I am impressed with your work and skill.  Thank you so much.    Buy Adorable Puppy

Re: ریشه دندان

read more
click here
website
read more
click here
website
read more
click here
website
read more

Re: ریشه دندان

If more people that write articles really concerned themselves with writing great content like you, more readers would be interested in their writings.  Thank you for caring about your content.    international events

Re: ریشه دندان

Thank you because you have been willing to share information with us. we will always appreciate all you have done here because I know you are very concerned with our.    look here

Re: ریشه دندان

Wow, cool post. I’d like to write like this too – taking time and real hard work to make a great article… but I put things off too much and never seem to get started. Thanks though.    Used cars for sales

Re: ریشه دندان

Thank you so much for sharing this great blog.Very inspiring and helpful too.Hope you continue to share more of your ideas.I will definitely love to read.    2015 used cars for sales

Re: ریشه دندان

Georgia Coffee and Beans Vending Machines are the first priority for every buyer. Its good maintained goodwill & availability in the market never give chance to the buyer to put any complaint. We deal in providing Coffee and Beans Vending Machines under the brand name of Georgia. http://teacoffeevendingmachines.co.in