Topic: مراحل قالب گیری دندان

قالب‌گیری به روش اپتیکال و دیجیتالی
مراحل قالب گیری دندان برای روکش
برخی از مراکز دندانپزشکی تجهیزاتی جهت تهیه قالب اپتیکال دارند. در قالب گیری دندان به این روش از یک دوربین دستی کوچک (دوربین داخل دهانی) که شبیه به عصا می باشد استفاده می شود. تصویر به دست آمده از وضعیت دندان با کمک نرم افزار مخصوصی

به صورت دیجیتالی آنالیز می شود و بر اساس آن ترمیم ساخته می شود.

قالب های دیجیتالی معمولا به ۲ روش ساخته می شوتد:
یکی از روش ها این است که دندانپزشک این قالب را با فرمت الکترونیکی به لابراتوار دندانپزشکی ارسال می کند. سپس در لابراتوار بر اساس آن ترمیم ساخته می شود و بعد از ساخته شدن لابراتوار قالب را به مطب دندانپزشکی ارسال می کند. روش دوم هم این

است که برخی مراکز دندانپزشکی خودشان دستگاه تراش دندانپزشکی دارند و می توانند در مطب خود ترمیم را آماده کنند. اگر اینچنین باشد معمولا فقط در ۱ جلسه درمان دندانپزشکی انجام می شود.

قالب ‌گیری به روش سنتی و مرسوم

در این روش دندانپزشک با استفاده از خمیرهای مخصوص که به آنها مواد قالب گیری می گویند، قالبی از دندان هایتان تهیه می‌کند. در این روش ابتدا دندان ها شسته شده و کاملاً به خوبی خشک می‌شوند. سپس دندانپزشک نخ زیر لثه ای با قطر کوچک (رترکشن) را

دور دندانها قرار می دهد تا بافت ها و سایر ساختارها را کنار نگه دارد.